Algemene Voorwaarden

U bent hier

Voor alle boekingen via Holidayspot treedt Holidayspot op als bemiddelaar tussen de aanbieder van vakanties en/of producten (recreatieondernemer) en consument. Holidayspot is zelf geen reisorganisatie. De consument reserveert de aangeboden producten altijd bij de betreffende aanbieder van vakanties en/of producten welke de afhandeling van de reserveringen volledig afrond. De transactie valt onder de leveringsvoorwaarden en garantie van de betrokken reisorganisatie.

De consument ontvangt vervolgens van of namens de aanbieder van vakanties en/of producten een factuur.

Reeds gemaakte reserveringen dienen (tenzij anders bepaald) schriftelijk geannuleerd te worden bij de verhuurder. Ook wijzigingen in de reeds gemaakte reservering zal de consument (tenzij anders bepaald) doorgeven aan de aanbieder van vakanties en/of producten.

Bij het niet beschikbaar zijn van het object, vermeld op het reserveringsbewijs, zal aan de consument door de verhuurder een adequaat alternatief worden geboden.

Eventuele bijkomende kosten betaalt de consument bij aankomst rechtstreeks aan de aanbieder van vakanties en/of producten.

Als zodanig herkenbare fouten en vergissingen in de informatie en/of de tarieven binden noch Holidayspot, noch de verhuurder.

Persoonsgevoelige gegevens

Alle persoonsgevoelige gegevens van de consument die HolidaySpot ter beschikking komen, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Zie verder persoonsregistratie.

Klachten

Ondanks ons aller zorg en moeite is het toch mogelijk, dat de consument een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze dient de consument allereerst ter plaatse en direct met de aanbieder van vakanties en/of producten op te nemen, om deze in de gelegenheid te stellen onmiddellijk een oplossing te zoeken. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan heeft de consument tot uiterlijk drie weken na zijn vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij Holidayspot, Grenadierweg 13, 4338 PG Middelburg of een mailtje sturen aan bureau@holidayspot.nl. Holidayspot zal dan trachten te bemiddelen. De consument kan zich ook via het contactformulier melden.

De algemene voorwaarden van onze aanbieders worden bepaald en verstrekt door de aanbieder en zijn terug te vinden op de site van de aanbieder.

Uitsluitingen

Holidayspot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

* diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een object geboekt via Holidayspot;
* het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur of het uitvallen of sluiten van voorzieningen in of rond een object geboekt via Holidayspot;
* mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
* foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven;
* ongemak of overlast door derden veroorzaakt;
* de onjuiste uitvoering van de via Holidayspot gereserveerde diensten; hierop zijn meestal van toepassing de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener.
* de gevolgen van door de consument verstrekte onjuiste informatie, waardoor er geen correcte reservering tot stand is gebracht.

Website realisatie en online marketing: SeeMeOnline